คลาวด์รายหลักเปิดให้บริการ Llama 3.1 พร้อม Meta อนุญาตให้นำ output ไปฝึกโมเดลของตัวเองได้.

คลาวด์รายหลักเปิดให้บริการ Llama 3.1 พร้อม Meta อนุญาตให้นำ output ไปฝึกโมเดลของตัวเองได้.

บทเรียนที่ควรรู้บทเรียนที่ควรรู้1. การเปิดตัว Llama 3.1 โมเดลปัญญาประดิษฐ์2. ความสำคัญของสัญญาอนุญาตของ Llama 3.1ปัญหาและวิธีการแก้ไข1. ปัญหาราคาต่าง ๆ ของ Llama 3.1 ในคลาวด์ต่าง ๆ2. ปัญหาในการใช้งานโมเดลในการฝึกโมเดลอื่นคำถามที่ถามบ่อยเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1. การเปิดตัว Llama 3.1 โมเดลปัญญาประดิษฐ์ – Meta ได้เปิดตัว Llama 3.1 โมเดลปัญญาประดิษฐ์ และบริการต่างๆ ที่ครบถ้วนบนโลกคลาวด์บรรดาค่ายใหญ่ ๆ ต่างมีการเปิดบริการพร้อมกัน – Google Cloud เปิดให้ใช้งานโมเดล 405B และยังไม่ประกาศราคา ในขณะที่ AWS ประกาศราคาเฉพาะรุ่น 70B และ 8B 2. ความสำคัญของสัญญาอนุญาตของ Llama 3.1 – Llama 3.1 มีสัญญาอนุญาตที่ให้ผู้ใช้เอาท์พุตของโมเดลไปใช้งานอื่นได้ ทำให้องค์กรสามารถอัปติในการใช้งานและการนำไปฝึกโมเดลต่างๆได้ ปัญหาและวิธีการแก้ไข 1. ปัญหาราคาต่าง […]

0 comments
ไมโครซอฟท์เปิดให้ธุรกิจใช้ GPT-4o mini ใน Azure AI ใหม่

ไมโครซอฟท์เปิดให้ธุรกิจใช้ GPT-4o mini ใน Azure AI ใหม่

บทเรียนที่ควรรู้บทเรียนที่ควรรู้1. การใช้งาน GPT-4o mini ใน Azure AI2. Prompt Shields และ Protected Material Detection สำหรับ AI Content Safetyปัญหาและวิธีการแก้ไข1. ปัญหาเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล2. ปัญหาข้อความอ้างอิงจาก GPT-4o miniคำถามที่ถามบ่อย1. GPT-4o mini คืออะไรและมีความสำคัญอย่างไร?2. Prompt Shields และ Protected Material Detection เป็นอะไร?3. เวปไซท์ที่เกี่ยวข้องคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1. การใช้งาน GPT-4o mini ใน Azure AI OpenAI ร่วมมือกับ Microsoft Azure เพื่อเปิดให้องค์กรธุรกิจใช้งาน GPT-4o mini ใน Azure AI ซึ่งเป็นโมเดลขนาดเล็กรุ่นใหม่ที่มีความชาญฉลาดและราคาไม่แพง 2. Prompt Shields และ Protected […]

0 comments
Proton Scribe: ช่วยเขียนอีเมลพลัง AI บนโลคอลไม่เกิน 15 คำ

Proton Scribe: ช่วยเขียนอีเมลพลัง AI บนโลคอลไม่เกิน 15 คำ

2 บทเรียน ที่ควรรู้2 บทเรียน ที่ควรรู้2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข3 คำถามที่ถามบ่อย5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง5 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง บริการ Proton Scribe เป็นตัวช่วยเขียนอีเมลที่ใช้ประโยชน์จากประโยชน์ของ AI เพื่อความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน – Proton Scribe ไม่ส่งข้อมูลไปยัง 3rd Party และไม่นำข้อมูลอีเมลของผู้ใช้งานมาเทรนด้วย ทำให้ผู้ใช้งานสามารถเขียนอีเมลได้อย่างส่วนตัวและปลอดภัย Proton Scribe มีความสามารถในการปรับแต่งเนื้อหาของอีเมลตามที่ผู้ใช้งานต้องการ – ไม่เพียงแต่ช่วยเขียนอีเมลให้สะดวก ยังสามารถตรวจคำสะกด ตรวจไวยากรณ์ และปรับระดับเนื้อหาได้อีกด้วย 2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข ปัญหา: ความเป็นส่วนตัวของข้อมูลในอีเมล – การส่งข้อมูลทางออนไลน์อาจทำให้ข้อมูลส่วนตัวถูกเปิดเผยได้ วิธีการแก้ไข: ใช้บริการ Proton Scribe เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล – ใช้ Proton Scribe เพื่อเขียนอีเมลอย่างปลอดภัยและเชื่อถือได้ 3 คำถามที่ถามบ่อย Proton Scribe […]

0 comments
รุ่นใหม่ของ Claude บน Android: รองรับ Sonnet 3.5 สูงสุด 15 คำ

รุ่นใหม่ของ Claude บน Android: รองรับ Sonnet 3.5 สูงสุด 15 คำ

2 บทเรียน ที่ควรรู้2 บทเรียน ที่ควรรู้1. ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับองค์กร2. ความสำคัญของลูกค้าองค์กรในรายได้ของธุรกิจด้านแอปพลิเคชัน2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข1. ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร2. ปัญหาในการติดตามและจัดการข้อมูลในองค์กร3 คำถามที่ถามบ่อย5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง5 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1. ความสำคัญของการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับองค์กร Anthropic เปิดตัวแพ็คเกจ Team plan เพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับองค์กรที่ใช้แอป Claude 2. ความสำคัญของลูกค้าองค์กรในรายได้ของธุรกิจด้านแอปพลิเคชัน Anthropic เปิดตัวแอป Claude บน iOS และ Android และเปิดตัวแพ็คเกจจ่ายเงินสำหรับลูกค้าองค์กร 2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข 1. ปัญหาความปลอดภัยของข้อมูลองค์กร การใช้แพ็คเกจ Team plan เพื่อเพิ่มการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับองค์กร 2. ปัญหาในการติดตามและจัดการข้อมูลในองค์กร การใช้แอป Claude Android ที่สามารถติดตามและจัดการข้อมูลองค์กรข้ามแพลตฟอร์ม 3 คำถามที่ถามบ่อย 1. คุณคิดว่าการปกป้องข้อมูลและความปลอดภัยสำหรับองค์กรมีความสำคัญอย่างไร? 2. วิธีที่ […]

0 comments
Naptime Project Zero: โชว์เฟรมเวิร์ค LLM ค้นช่องโหว่ซอฟต์แวร์นักวิจัยหนีไปงีบ

Naptime Project Zero: โชว์เฟรมเวิร์ค LLM ค้นช่องโหว่ซอฟต์แวร์นักวิจัยหนีไปงีบ

บทเรียนที่ควรรู้บทเรียนที่ควรรู้1. การทดสอบประสิทธิภาพ AI ในกลุ่ม LLM2. ความสำคัญของเครื่องมือในการเจาะระบบปัญหาและวิธีการแก้ไข1. ปัญหาของการเจาะระบบแบบ Memory Corruption2. ปัญหาของการทดสอบ AI ในกลุ่ม LLMคำถามที่ถามบ่อย1. การทดสอบประสิทธิภาพ AI ใช้เครื่องมืออะไรบ้างในกลุ่ม LLM?2. เครื่องมือใดทำให้ LLM เจาะระบบได้สูงสุด?3. เรียกว่า Naptime มาจากอะไร?เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง1. Project Zero2. รูปภาพที่เกี่ยวข้องคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง1. การทดสอบประสิทธิภาพ AI2. เครื่องมือเจาะระบบ3. โปรเจกต์ Naptime4. Gemini 1.5 Pro5. GPT-4 Turbo 1. การทดสอบประสิทธิภาพ AI ในกลุ่ม LLM บทความนี้เสนอแนวทางการทดสอบประสิทธิภาพ AI ในกลุ่ม LLM โดยมีเครื่องมือที่จำเป็นต่างๆ เช่น Code Browser, Python, Debugger, และ Reporter ที่ช่วยในการเจาะระบบโปรแกรมซอฟต์แวร์ 2. […]

0 comments
Claude AI introduces new “Projects” feature for collaborative idea sharing in AI, anthropic not exceeding 15 words.

Claude AI introduces new “Projects” feature for collaborative idea sharing in AI, anthropic not exceeding 15 words.

2 บทเรียนที่ควรรู้2 บทเรียนที่ควรรู้2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข3 คำถามที่ถามบ่อย5 เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง5 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง การใช้งาน Projects บนแพลตฟอร์ม Claude AI เพื่อสนับสนุนการทำงานร่วมกันในทีม วิธีการเพิ่มเนื้อหาให้กับ Claude AI เพื่อประมวลผลข้อมูลเพิ่มเติม 2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข ปัญหา: บริษัทหรือองค์กรมีความยุ่งยากในการแชร์ข้อมูลและการทำงานร่วมกันวิธีการแก้ไข: ใช้ Projects บน Claude AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแชร์งานและประมวลผลข้อมูล ปัญหา: การจัดการโครงการที่ซับซ้อนและมีข้อมูลมากทำให้การตัดสินใจล่าช้าวิธีการแก้ไข: ใช้ Projects เพื่อช่วยในการกำหนดกลยุทธ์และประเมินผลลัพธ์อย่างรวดเร็ว 3 คำถามที่ถามบ่อย Projects บน Claude AI สามารถรองรับจำนวนโทเค็นสูงสุดเท่าไร? วิธีการเริ่มต้นการสร้างโครงการบน Projects คืออะไร? โมเดลล่าสุดที่ Projects รองรับคืออะไร? 5 เวปไซท์ที่เกี่ยวข้อง Anthropic – เว็บไซต์ของ Anthropic […]

0 comments
DAMO Academy เปิดตัว SeaLLM3 7B, ภาษาไทยเก่งกว่า Qwen2, เทคโนโลยีล้ำ ไม่เหลือทำ 15 คำ.

DAMO Academy เปิดตัว SeaLLM3 7B, ภาษาไทยเก่งกว่า Qwen2, เทคโนโลยีล้ำ ไม่เหลือทำ 15 คำ.

บทเรียนที่ควรรู้บทเรียนที่ควรรู้1. SeaLLM เวอร์ชั่นที่ 3 เป็นโมเดล LLM ที่เน้นความสามารถในภาษาแถบอาเซียน2. การทดสอบ SeaLLM3 ในภาษาไทยปัญหาและวิธีการแก้ไข1. ปัญหาความสามรถในการแปลภาษา2. ปัญหาการจำกัด SeaLLM Licenseคำถามที่ถามบ่อย1. SeaLLM3 มีความสามารถในการทำงานกับภาษาอื่นๆ นอกจากภาษาแถบอาเซียนหรือไม่?2. โมเดล SeaLLM3 มีความแตกต่างจากโมเดล SeaLLM เวอร์ชั่นก่อนหน้าหรือไม่?เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง1. Blognone – เกี่ยวข้องกับบทความเกี่ยวกับ SeaLLM เวอร์ชั่นที่ 32. Huggingface – ข้อตกลง SeaLLM Licenseคำค้นหาที่เกี่ยวข้อง1. SeaLLM3 ความสามารถ2. SeaLLM3 ทดสอบ M3Exam3. SeaLLM3 การแปลภาษา4. SeaLLM3 vs Qwen25. SeaLLM3 License 1. SeaLLM เวอร์ชั่นที่ 3 เป็นโมเดล LLM ที่เน้นความสามารถในภาษาแถบอาเซียน SeaLLM เวอร์ชั่นที่ 3 […]

0 comments
ปรับปรุงโจทย์โปรแกรมมิ่งอย่างมีประสิทธิภาพใด้ดีในการทดสอบ ChatGPT

ปรับปรุงโจทย์โปรแกรมมิ่งอย่างมีประสิทธิภาพใด้ดีในการทดสอบ ChatGPT

2 บทเรียนที่ควรรู้2 บทเรียนที่ควรรู้1. ความสำคัญของการทดลองและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล AI2. การตั้งคำถามและประเมินความสามารถของ AI ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ2 ปัญหาและวิธีการแก้ไข1. ปัญหาความจำของโมเดล ChatGPT2. ปัญหาความเข้าใจของคำถาม3 คำถามที่ถามบ่อย1. จะสามารถวัดประสิทธิภาพของ AI ได้อย่างไร?2. อะไรคือปัญหาที่ ChatGPT มี ในการแก้โจทย์ที่เกิดขึ้นหลังปี 2021?3. วิธีการแก้ปัญหาที่ ChatGPT มี ในการเข้าใจคำถาม?5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง5 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง 1. ความสำคัญของการทดลองและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล AI การทดลองและประเมินประสิทธิภาพของโมเดล AI เช่น ChatGPT เป็นขั้นตอนสำคัญที่ช่วยให้เราเข้าใจความสามารถและข้อจำกัดของโมเดลนั้น ๆ โดยเฉพาะเมื่อเป็นการใช้งานในงานวิจัยหรือการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ 2. การตั้งคำถามและประเมินความสามารถของ AI ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การตั้งคำถามที่ชัดเจนและครบถ้วนเป็นสิ่งสำคัญเมื่อต้องการวัดความสามารถของ AI ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ อันที่จริง ChatGPT สามารถแก้โจทย์ระดับง่ายได้ดีมากกว่าที่ต้องพบกับโจทย์ใหม่หลังปี 2021 2 ปัญหาและวิธีการแก้ไข 1. ปัญหาความจำของโมเดล […]

0 comments
พัฒนาการใหม่ของ Google Translate รองรับภาษาเพิ่มอีก 110 ภาษา ด้วยการใช้โมเดล PaLM 2 เหลือสถานะไม่เกิน 15 คำ

พัฒนาการใหม่ของ Google Translate รองรับภาษาเพิ่มอีก 110 ภาษา ด้วยการใช้โมเดล PaLM 2 เหลือสถานะไม่เกิน 15 คำ

2 บทเรียน ที่ควรรู้2 บทเรียน ที่ควรรู้2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข3 คำถามที่ถามบ่อย5 เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง5 คำค้นหาที่เกี่ยวข้อง ภาษาจีนกวางตุ้ง (Cantonese) ถูกเพิ่มใน Google Translate – Google Translate เพิ่มภาษาที่ถูกเรียกร้องมากที่สุด ภาษาจีนกวางตุ้งเป็นหนึ่งในนั้น มีผู้ใช้งานมากกว่า 614 ล้านคน คิดเป็น 8% ของประชากรโลก การพัฒนาระบบแปลภาษาโดยใช้ PaLM 2 และโครงการ 1,000 Languages Initiative – การพัฒนาระบบแปลภาษาเพื่อครอบคลุม 1,000 ภาษาทั่วโลก 2 ปัญหา และ วิธีการแก้ไข ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเพิ่มภาษาใหม่ – การเพิ่มภาษาใหม่อาจมีปัญหาเกี่ยวกับความแม่นยำในการแปล วิธีการแก้ไขคือการตรวจสอบข้อมูลและปรับปรุงโมเดลแปลภาษาอย่างต่อเนื่อง ปัญหาความเร็วในการแปล – วิธีการแก้ไขปัญหาความเร็วในการแปลคือการพัฒนาระบบแปลที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3 คำถามที่ถามบ่อย ภาษาจีนกวางตุ้งมีผู้ใช้งานมากเท่าไร – ภาษาจีนกวางตุ้งมีผู้ใช้งานมากกว่า 614 […]

0 comments
อู่ซ่อมรถ ชอบเจ้าของร้านนี้จริงๆ บี-ควิก ขอนแก่น ศรีจันทร์ (เลยทางเข้าเซ็นทรัล ฝั่งถนนมิตรภาพ)

อู่ซ่อมรถ ชอบเจ้าของร้านนี้จริงๆ บี-ควิก ขอนแก่น ศรีจันทร์ (เลยทางเข้าเซ็นทรัล ฝั่งถนนมิตรภาพ)

บี-ควิก ขอนแก่น ศรีจันทร์ (เลยทางเข้าเซ็นทรัล ฝั่งถนนมิตรภาพ) แบตเตอรี่รถยนต์ ตำบลในเมือง ขอนแก่นบี-ควิก ขอนแก่น ศรีจันทร์ (เลยทางเข้าเซ็นทรัล ฝั่งถนนมิตรภาพ) แบตเตอรี่รถยนต์ ตำบลในเมือง ขอนแก่นที่อยู่เบอร์โทรเว็บไซต์เวลาเปิด-ปิดแผนที่ บี-ควิก ขอนแก่น ศรีจันทร์ (เลยทางเข้าเซ็นทรัล ฝั่งถนนมิตรภาพ) ตำบลในเมือง ขอนแก่นรีวิวจาก ผู้ใช้จริง อยากให้ ที่จังหวัดเรามีแบบนี้ร้านใกล้เคียงอู่ซ่อมรถ อยากอยู่นานๆ หจก.ขอนแก่นแต่งรถ สาขาหน้ามขอู่ซ่อมรถ ช่วยกันรีวิว 5 ดาวเยอะๆนะ KK WHEELTIRE เคเควีลล์ไทร์ ขอนแก่นอู่ซ่อมรถ ประทับใจเกินบรรยาย บี-ควิก โลตัส ขอนแก่น (เยื้องสวนน้ำไดโนพาร์ค)อู่ซ่อมรถ เรื่องการบริการต้องให้ที่นี่ ร้าน PT ประดับยนต์อู่ซ่อมรถ เรื่องการบริการต้องให้ที่นี่ Euro-1อู่ซ่อมรถ คนแน่น ทุกวัน บายพาสการยาง ขอนแก่น ปะยางนอกสถานที่ 24 ชม.ยาง% ยางมือสองอู่ซ่อมรถ ได้รับความนิยม […]

0 comments